Zašto i kako
filtrirati ulje?

Koristeći naše usluge smanjićete prinudni zastoj mašina, mašinske i personalne troškove popravki, a pored toga uštedećete i na izdacima za ulje.

Filtriranje Ulja

Prilikom praćenja rada hidrauličnih i uljomazivnih sistema utvrđeno je, da je 80% nastalih troškova održavanja i popravki direktna posledica prljavih radnih tečnosti. Zamena ulja u hidrauličnim sistemima često se vrši kada je nastala hemijska degradacija ulja, i taj postupak je opravdan. Ukoliko je došlo do kontaminacije ulja vodom i čvrstim česticama zamena ulja nije potrebna već je potrebno uraditi filtriranje postojećeg ulja.

Često ni kvalitet novog ulja ne odgovara zahtevima čistoće hidrauličkih sistema visokih performansi.

Pored ovoga, ispitivanja koja su vršena radi utvrđivanja uticaja veličine čestica na proces habanja hidrauličkog sistema pokazala su, da iz ulja treba odstraniti i čestice manje od 5 mikrona, jer te čestice strujanjem u sistemu proizvode nove čestice i to dovodi do lančane reakcije habanja.

Pravovremenim filtriranjem, životni vek industrijskog ulja može da se poveća i do 5 puta u odnosu na ulje koje se ne prečišćava.

Image
Image
Image
Image

Na osnovu konstrukcijskih uslova, filteri ugrađeni u hidraulične i mazivne sisteme, ne mogu sami obezbediti zahteve velike čistoće.

Zbog toga je potrebno posle određenih sati rada hidrauličkog sistema izvršiti prečišćavanje ulja posebnim uređajima, koji iz ulja mogu odstraniti i čestice manje od 5 mikrona i prisutnu vodu. Razdvajanje čvrstih čestica i vode od ulja je moguće postići filtriranjem.

Posedujemo opremu za filtriranje ulja nemačke proizvodnje kapaciteta 40l/min. Ovaj uređaj snabdeven je dubinskim filter patronima od presovane celuloze i iz ulja izdvajaju već u prvom protoku veći deo čvrstih čestica većih od 5 mikrona i prisutnu vodu. Sa ovim uređajem smo u stanju da filtriramo ulja viskoziteta do 800 cSt.

Prečišćavanje ulja radimo u našem prostoru ako je u pitanju novo(fabričko) ulje ili na licu mesta, u vašem pogonu svakim danom prema vašim zahtevima i potrebama.

Nakon filtriranja, nivo čistoće ulja odgovara propisanim standardima proizvođača komponenti hidrauličnih sistema.

Image

Filtromat OF5 Mobile

- Operativni pritisak: 4.5bar
- Protok : 40l/min maksimalno
- Radna viskoznost: 1 - 800cSt

Komponente ISO 4406 NAS 1638
Servo ventili 16/14/11 5
Proporcionalni ventili 17/15/12 6
Krilne i klipne pumpe 18/16/13 7
Ventili pritiska i protoka 18/16/13 7
Zupčaste pumpe/motori 19/17/14 8
Protočni ventili, cilindri 20/18/15 9
Novo ulje 20/18/15 9
Image